Text

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

I det här flygbladet manas folk att bli medlemmar i Föreningen ”De Förenades Beskydd”.

Enligt pamfletten får barn i den ”egendomslösa klassen” ofta ”växa upp i en omgivning av demoraliserade, försupna, djupt sjunkna individer”. Därför utvecklas många av dem till ”vanartiga, råa naturer, oemottagliga för goda inflytelser” som ”förfalla till grova laster och brott, stölder, rån, våldtäkt eller mord.”

Därför har föreningen på sitt program:

”arbete för spridande av kunskap om barnalstringens begränsning bland den medellös befolkningen samt upplysning om risken och svårigheten för de i ekonomiskt hänseende dåligt lottade att ingå tidiga äktenskap. Vidare vill föreningen verka för könens likställighet i äktenskapet och den ogifta moderns likställighet med den gifta, samt i övrigt med råd och dåd bistå ogifta mödrar och i olyckliga äktenskap levande gifta kvinnor. Även söker föreningen arbeta för preventivlagens avskaffande.”

Flygbladet finns i läkaren och sexualupplysaren Anton Nyströms privata samlingar på Stadsarkivet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Stadgar och program för Föreningen De Förenades Beskydd - 1913

Stadgar och program för Föreningen De Förenades Beskydd - 1913

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1