Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

I det här flygbladet manas folk att bli medlemmar i Föreningen ”De Förenades Beskydd”.

Enligt pamfletten får barn i den ”egendomslösa klassen” ofta ”växa upp i en omgivning av demoraliserade, försupna, djupt sjunkna individer”. Därför utvecklas många av dem till ”vanartiga, råa naturer, oemottagliga för goda inflytelser” som ”förfalla till grova laster och brott, stölder, rån, våldtäkt eller mord.”

Därför har föreningen på sitt program:

”arbete för spridande av kunskap om barnalstringens begränsning bland den medellös befolkningen samt upplysning om risken och svårigheten för de i ekonomiskt hänseende dåligt lottade att ingå tidiga äktenskap. Vidare vill föreningen verka för könens likställighet i äktenskapet och den ogifta moderns likställighet med den gifta, samt i övrigt med råd och dåd bistå ogifta mödrar och i olyckliga äktenskap levande gifta kvinnor. Även söker föreningen arbeta för preventivlagens avskaffande.”

Flygbladet finns i läkaren och sexualupplysaren Anton Nyströms privata samlingar på Stadsarkivet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad