Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Osmakliga och råa" bilder anmäls till polisen

Det här brevet inkom till polisen i oktober 1910. Renskrivet:

Stockholm 23 Okt. 1910
Till Chefen för detektiva Polisen
4 Myntgatan

Som det väl icke är tänkbart, att de vykort som finnas utställda i cigarrbutiksfönstret Jacob Bergsgatan 23, ej skulle vara nog osmakliga och råa för att anses sårande, får man antaga, att de undgått polisens uppmärksamhet. Då man härtill för höra att butiken innehafves af samma person som har cigarrboden snedt emot, där franska gummivaror lära säljas, blir denna exposition ännu vidrigare – att utställningen tages i betraktande af så väl barn som vuxna män kan när som helst konstateras.

I det jag påpekar detta tror oh hoppas jag ha gjort både polisen oh allmänheten en tjänst. Man drar sig för att gå den gatan, hvilket är ett missförhållande. Innevånarna i en stad skola dock utan att blygas kunna gå hvilken gata som helst.

Att sätta detta i tidningen, som först var ämnat, vore ju endast att ditlocka nyfikna, därför har jag vändt mig direkt till Er – Herr chef.

Med utmärkt högaktning
Stockholmare

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad