Text

Reglementeringen i Stockholm

I den här boken får vi mycket information om livet för Stockholms prostituerade kvinnor under åren 1850-1912. Dessutom ges en tydlig bild av hur statsmakterna såg på dessa kvinnor.

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan fick de genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Johan ”Jöns” Erik Johansson, professor i medicin och en av landets ledande experter på folkhälsofrågor, gjorde i början av 1900-talet denna undersökning om reglementeringen och de byråskrivna kvinnorna. Han skriver bland annat om de prostituerades sociala bakgrund och förhållanden, om hur det gick till när de blev inskrivna och vilka regler de tvingades följa. Här finns även en hel del statistik över till exempel hur många som var inskrivna vid olika tillfällen och hur många som var gifta av de byråskrivna kvinnorna.

131 sidor.

Så här källhänvisar du till en text

Om du använder en text som källa ska du alltid ange vem som skrivit texten. Om det är en arkivhandling ska du ange var (i vilket arkiv) originaltexten finns. Om det är en bok eller artikel ska du ange utgivare och år om informationen finns tillgänglig.

Författare

Johansson, Johan Erik

Skapad

1913

Utgiven av

Wahlström och Widstrand

Objekt-ID

-

Har du frågor om texten?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

”Föreskrifter rörande uppsigften öfver prostituerade qvinnor i hufvudstaden” 1875

”Föreskrifter rörande uppsigften öfver prostituerade qvinnor i hufvudstaden” 1875

Anna Johannesdotter - nummer 3149 i Prostitutionsbyråns rullor

Anna Johannesdotter - nummer 3149 i Prostitutionsbyråns rullor

Anna Johannesdotter- intagen för könssjukdom

Anna Johannesdotter- intagen för könssjukdom

Besiktningsbok över prostituerade år 1886

Besiktningsbok över prostituerade år 1886

Fallet Heikkinen inför  J.O. Advokaten Löfgren beifrar polisöfvergreppet - pressklipp 13 november 1909

Fallet Heikkinen inför J.O. Advokaten Löfgren beifrar polisöfvergreppet - pressklipp 13 november 1909

Frida Stéenhoff berömmer Dr Nyström efter tal om reglementeringen - odaterat brev

Frida Stéenhoff berömmer Dr Nyström efter tal om reglementeringen - odaterat brev

Förteckning över prostituerade

Förteckning över prostituerade

Kvinna inskriven för besiktning vid Prostitutionsbyrån

Kvinna inskriven för besiktning vid Prostitutionsbyrån

Moder ber prostitutionspolisen lämna hennes dotter ifred - brev 1894

Moder ber prostitutionspolisen lämna hennes dotter ifred - brev 1894

Motion i kommunfullmäktige 1911 om stoppade anslag till reglementeringen av prostituerade

Motion i kommunfullmäktige 1911 om stoppade anslag till reglementeringen av prostituerade

Om prostitutionen och de verksammaste medlen till de veneriska sjukdomarnes hämmande, med särskildt afseende fästadt på förhållandena i Stockholm : prisbelönt täflingsskrift / Anders Fredrik Kullberg

Om prostitutionen och de verksammaste medlen till de veneriska sjukdomarnes hämmande, med särskildt afseende fästadt på förhållandena i Stockholm : prisbelönt täflingsskrift / Anders Fredrik Kullberg

Om äktenskapet, pauperismen och prostitutionen - en medicinsk social undersökning af Anton Nyström

Om äktenskapet, pauperismen och prostitutionen - en medicinsk social undersökning af Anton Nyström

Politiska aktörer-case
Tema

Politiska aktörer-case

Vill du studera en politisk aktör i demokratiseringsprocessen? Här presenteras några sådana aktörer med länk till källmaterial (bild: förstasidan på skrift med Frida Stéenhoffs tal…

Prostitutionen och Lösdrifvarlagen. Professor J. E. Johanssons reservation till Reglementeringskommitténs betänkande rörande lösdrifvarlagens tillämpning på de s.k. helyrkesprostituerade.

Prostitutionen och Lösdrifvarlagen. Professor J. E. Johanssons reservation till Reglementeringskommitténs betänkande rörande lösdrifvarlagens tillämpning på de s.k. helyrkesprostituerade.

Ungdomsprostitutionen i Stockholm 1980 - en intervjuundersökning

Ungdomsprostitutionen i Stockholm 1980 - en intervjuundersökning

Vackra Elsa

Vackra Elsa

Öfvergrepp af sedlighetspolisen. En ung, oförvitlig kvinna anhållen som prostituerad - pressklipp

Öfvergrepp af sedlighetspolisen. En ung, oförvitlig kvinna anhållen som prostituerad - pressklipp