Text

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

I det här reklamhäftet från Sällskapet för Humanitär Barnalstring finns prisuppgifter och information om olika preventivmedel för kvinnor och män.

Att sprida information om preventivmedel var dock olagligt sedan 1910.

Ägaren av detta exemplar av prislistan var den kände läkaren och sexualupplysaren Anton Nyström, och förmodligen är det han som på försättsbladet har skrivit: "Åtalad. Fälld. M. Ohlsson." M. Ohlsson stod som utgivare för skriften.

Då verksamheten var kriminell utlovas kunderna den "strängaste tystlåtenhet" och beställde man via posten skulle "varorna inpackas mellan kartong, så att innehållet ej märkes". Det gick också att hämta varorna själv på Pilgatan 46, tre trappor upp. 

Sällskapet för Humanitär Barnalstring anslöt sig till den Nymalthusianska läran "som säger, att allmänt välstånd icke kan åvägabringas utan en betydande minskning av födelsernas antal samt att denna minskning bör åstadkommas med tillhjälp av preventivmedel." Den olagliga försäljningen av preventivmedle var således delvis en ideell handling. Mycket fattiga kunde få handla till "synnerligen låga priser om medellöshetsintyg" visades upp.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

Arbetslöshet - nymalthusianskt flygblad utgivet av Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1921

Arbetslöshet - nymalthusianskt flygblad utgivet av Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1921

Bestämd gensaga mot preventivlagen. Radikala klubben tar i detta fall Hinke Bergegrens parti - pressklipp

Bestämd gensaga mot preventivlagen. Radikala klubben tar i detta fall Hinke Bergegrens parti - pressklipp

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

Förfrågan om information om preventivmedel - brev till Anton Nyström

Förfrågan om information om preventivmedel - brev till Anton Nyström

Information om preventivmedel efterfrågas - brev till Dr Nyström 1885

Information om preventivmedel efterfrågas - brev till Dr Nyström 1885

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

Värmländska förskräckt över broderns preventivmedelsbroschyr

Värmländska förskräckt över broderns preventivmedelsbroschyr