Text

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Doktor Anton Nyström var känd som folkbildare, politiskt aktiv och som sexualupplysare. I sin mottagning delade han ut småtryck om preventivmedel, bland annat denna, om den så kallade skydds-bollen, som av lappen att döma är uppfunnen av Nyström själv. Skyddsbollen kunde inhandlas på Jakobsbergsgatan 11 i fastigheten Kvasten 2.

Nyström hade vid den här tiden sin mottagning på Sturegatan 15 i fastigheten Lönnen 17.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

Information om preventivmedel efterfrågas - brev till Dr Nyström 1885

Information om preventivmedel efterfrågas - brev till Dr Nyström 1885

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909