Text
Författare: Ström, Carl J.. Riksarkivet

Agata Viktorin föreläser om Sedlighet och och osedlighet i det kristna samhället - polisrapport 1913

Här rapporterar polisen från ett möte arrangerat av ungsocialisterna 2 trappor upp på S:t Paulsgatan 17. Huvudtalare är Agata Viktorin som propagerar för att ungdomar bör få sexualupplysning. Dessutom är hon enligt det kortfattade referatet synnerligen kritisk mot överklassens män:

"Talarinnan framhöll genom exempel huru öfverklassens män behandla arbetarklassens unga kvinnor. Många af dessa hade genom öfverklassens män blifvit förförda och bedragna och därigenom sedermera kommit att tillhöra de prostituerade."

Ungefär 25 personer var närvarande, förutom konstapel Carl J. Ström som skrivit rapporten.

Uppdaterad