Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

Det här flygbladet riktar sig till folk i de fattigare samhällsklasserna som manas att föda färre barn: "Stora barnskaror i mindre bemdlade familjer betyda fattigdom, trängsel, osunda levnadsförhållanden, ökad sjuklighet, icke minst för modern."

Flygbladet spreds och producerades av Ny-Malthusianska Sällskapet som var inspirerat av den brittiske nationalekonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834). Enligt hans lära om befolkningsökning måste samhället ingripa och hejda fattiga människor från att skaffa fler barn än de själva kan försörja.

Det här exemplaret av flygbladet finns i läkaren och sexualupplysaren Anton Nyströms personliga arkiv i Stadsarkivet. Nyström var medlem i Ny-Malthusianska Sällskapet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad