Text

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

Det här flygbladet riktar sig till folk i de fattigare samhällsklasserna som manas att föda färre barn: "Stora barnskaror i mindre bemdlade familjer betyda fattigdom, trängsel, osunda levnadsförhållanden, ökad sjuklighet, icke minst för modern."

Flygbladet spreds och producerades av Ny-Malthusianska Sällskapet som var inspirerat av den brittiske nationalekonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834). Enligt hans lära om befolkningsökning måste samhället ingripa och hejda fattiga människor från att skaffa fler barn än de själva kan försörja.

Det här exemplaret av flygbladet finns i läkaren och sexualupplysaren Anton Nyströms personliga arkiv i Stadsarkivet. Nyström var medlem i Ny-Malthusianska Sällskapet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev angående bildandet av ett nymalthusianskt sällskap 1922 - från Hjalmar Öhrwall till Anton Nyström

Brev angående bildandet av ett nymalthusianskt sällskap 1922 - från Hjalmar Öhrwall till Anton Nyström

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923

Stadgar för Ny-Malthusianska Sällskapet

Stadgar för Ny-Malthusianska Sällskapet

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915