Text

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

Här upplyser läkaren Anton Nyström kvinnor om hur de kan undvika oönskade graviditeter och könssjukdomar. Nyström varnar till exempel för vissa preventivmedel men ger inga tips om bra sådana - det var olagligt sedan Lex Hinke införts 1910. 

Samtidigt med denna utgav Anton Nyström en liknande pamflett med titeln AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till män.

Anton Nyström hade enligt 1924 års adresskalender sin adress på Sturegatan 15, det vill säga i den numera rivna fastigheten Lönnen 17. Han titulerade sig i kalendern "Med. dr, nerv- och könssjukdomar".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Frida Stéenhoff berömmer Dr Nyström efter tal om reglementeringen - odaterat brev

Frida Stéenhoff berömmer Dr Nyström efter tal om reglementeringen - odaterat brev

Förfrågan om information om preventivmedel - brev till Anton Nyström

Förfrågan om information om preventivmedel - brev till Anton Nyström

Hur mycket arsenik ska man ta mot blekhet och magerhet? Brev till Dr Anton Nyström 1892

Hur mycket arsenik ska man ta mot blekhet och magerhet? Brev till Dr Anton Nyström 1892

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909