Text

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

I den här sex- och samlevnadspamfletten manar läkaren Anton Nyström män att ta ansvar i sina relationer med kvinnor: 

"Alltför ofta bringa männen lidande och olyckor över kvinnorna på det sexuella området, vare sig de göra detta på grund av okunnighet om könslivet eller emedan de äro lättsinniga och samvetslösa." Män utsätter därför, skriver Nyström, kvinnor för två faror - oönskade graviditeter och könssjukdomar.

Innan författaren går in på råd av mer praktisk karaktär framhåller han att alla män bör veta att "samlaget skall bero på fritt samtycke från kvinnans sida och att varje åtgärd för att mot hennes vetskap och vilja nå detta mål, såsom berusning med spirituosa, är en brottslig handling, jämförlig med våldtäkt". 

Samtidigt med denna utgav Anton Nyström en liknande pamflett med titeln AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor.

Anton Nyström hade enligt 1924 års adresskalender sin läkarmottagning på Sturegatan 15, det vill säga i den numera rivna fastigheten Lönnen 17. I kalendern titulerade han sig "Med. dr, nerv- och könssjukdomar".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Försiktighetsåtgärder mot för stor barnaskara - förbjuden pamflett

Försiktighetsåtgärder mot för stor barnaskara - förbjuden pamflett

Information om preventivmedel efterfrågas - brev till Dr Nyström 1885

Information om preventivmedel efterfrågas - brev till Dr Nyström 1885

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Porträttbild med läkaren Anton Kristen Nyström.

Porträttbild med läkaren Anton Kristen Nyström.

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909