Text
Författare: Nilsson, Augusta. Stockholms stadsarkiv

Övergiven Norrköpingsmor ber Stockholmspolisen om hjälp

Den 30 november 1902 skriver den nyblivna modern Augusta Nilsson i Norrköping det här brevet till Stockholms polis. Brevet renskrivet:

Norrköping den 30/11 1902
H. Herrar Detektiver!

En grymt bedragen qvinna vänder sig i o m förtviflan till eder, och beder eder det ni, mot hederlig betalning ville besvära eder med att efterhöra, huruvida originalet till medföljande fotografi, Albin Jonsson här från Norrköping, finnes å ett Bryggeri i Stockholm. Han bor på Svartensgatan 10, hos en der boende ogift qvinna (hans syster) Augusta Jonsson och Emil Nilsson, den senare hennes fästman. Men från säkra håll har jag sport att han lär arbeta på Munkens eller Mynchens bryggeri, jag vet ej hvilket af dessa båda namn är det rätta. Brefskrifverskan har varit fästmö till Albin Jonsson i 7 år, då han i våras rymde från mig, då jag väntade blifva moder till vårt lilla Barn som föddes tre månader efter hans flyckt; den första Juli föddes min lilla Rosa, och förgäfves har jag genom bref och böner vädjat till hans faders hjerta och han eder om tro och kärlek. Jag är ingen dålig qvinna, vet ej af annat än att jag lät mig bedragas af den jag i sju år trodde på och älskade. Då han rymde, jag saknade då allt, sjuk och Bruten och utan utsigt att kunna lefva, så lemnade han den som han förut svurit kunna dö för. Jag höll på att mista förståndet af sorg, mest öfver hans svikna löften, men menniskors godhet kom mig åter att återvinna tron på mig sjelf och på honom som lofvat vara de faderlösas far. Och barnets far, rymmer som en landsflykting, från den ena orten till den andra för att fly mig och sina pligter. Senast fann jag, genom polismästarens i Salas godhet, honom på Norsborg, Fittja utanför Stockholm. Der togs han i föhör och som han aldrig frångått sin skyldighet till mig, lofva han resa hem till mig då; detta var den 6 Oktober, men har ej hörts af sen dess, och nu lär han arbeta på ett af nämda bryggerier. Gode herrar, af barmhetighet, gjör hvad ni kan. Han är skrifven här i Östra Eneby församling af Östergötlands län, och kallar sig i sina betyger Albin Karlsson-Jonsson. Går det ej att skicka hem honom? Förlåt min fråga. Går det ej, så tala med honom och bed honom kunna skriftligt att han gjör sin pligt. Jag vill hederligt betala alla besvär jag vållar. Om ett svar beder med ödmjukhet
Sömmerskan Augusta Nilsson
Sandby qv: No 1 Norrköping.

P.S.
Träffas han, helsa honom från hans Rosa, hon längtar till sin pappa!

På Svartensgatan 10, fastigheten Kejsaren 7, där Augusta Nilsson trodde att hennes förlupne fästman kunde vistas hos systern bodde enligt Rotemansarkivet en Augusta Jonsson och en Emil Nilsson tillsammans dessa år - båda med ursprung i Östergötland.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad