Text
Författare: Hagtorn, Johanna Matilda. Stockholms stadsarkiv

Johanna Matilda Hagtorn meddelar att hon inte kommer till besiktning då hon är bortrest. Brev till polisens prostitutionsavdelning, den 14 juli 1885

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan var de tvungna att genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till polisens prostitutionsavdelning eller sedlighetspolisen som de ibland kallades. De hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån. Här står:

Stockholm den 14 juli 1885

Goda Herr Kommissarien

Genom en hendelse har jag fott medfölja en familj till landet på några dagar
så fort jag kommer tillbaka till Stockholm kommer jag jenast upp

Högacktningsfullt
Johanna Matilda Hagtorn

Förlåt att jag reser med bref men jag had ej någon att skicka

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad