Sexköpare Ekholms brev.
Text
Författare: Ekholm, C.. Stockholms stadsarkiv

Sexköpare Ekholm anger kvinna till prostitutionspolisen

Från mitten av 1800-talet fram till 1918 hade polisen en särskild prostitutionsavdelning. Prostitutionspolisen registrerade kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster och tvingade dem till regelbundna besök på Besiktningsbyrån, där de fick genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till polisens prostitutionsavdelning. Då systemet delvis byggde på angiveri är flera av breven från sexköpare som anmäler kvinnor de köpt sex av. Här är det typograf C. Ekholm som skriver. Språkbruket är grovt och han använder bland annat ordet "smyghora" som avsåg prostituerade kvinnor som inte var registrerade och inne i polisens system.

Brevet renskrivet:

Herr Kommissairen Lindgren

En Smyg Hora som har smittat så vel undertecknad som många flera männer Bor i huset N:o 14 Ålandsgatan.  till höger inpå gården nedre botten och heter Ericka Boman hon har i flera år varit smyg fasten hon förra året hade en Bröd bod i hörnet utav Sibyllegatan och Östermalms torg till skylt, män der var endast ett tillhåll för Lösa quinnor. ennu fortsätter hon med sitt usla lefvärne fasten hon er så rutten att hon knapt hänger till tillsammans. der er värkligen något som er för byråpolisen att taga reda på. snart hon har alltid smyg inneboende varför ni Bör göra en god fångst. Män som hännes fönster er så beleget att alla som skall in måste gå der förbi, ock hon mycket vel känner Byrå polisen lärer det ej bli så godt att träffa varken henne häller hännes hyres gäster, om hon inte er hemma själv så er hon sekrat att träffa i huset N:o 11 Hummelgårdsgatan hos Emma Skog. Brödboden der er efven ett tillhåll för dylika der er på samma gång hor hus och krog, som har fort gått i flera år att sådant kan få passera så lenge er besynnerligt och hedra inte just den Poliskår som har till uppgift att taga reda på dylikt.

C.Ekholm
Typograf

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad