Björklunds brev till Prostitutionspolisens chef kommissarie Lindgren.
Text
Författare: Björklund, Karl J.. Stockholms stadsarkiv

Man vill ha sin fästmö utskriven ur prostitutionspolisens rullor – brev 1885

Sommaren 1885 har Karl J. Björklund och Emma Sofia Andersson tagit ut lysning och planerar att gifta sig. Det finns dock ett problem: Emma Sofia Andersson är en av de kvinnor som stadens prostitutionspolis registrerat som prostituerad. Således får hon inte röra sig på vissa ställen, vissa tider på dygnet och tvingas till regelbundna gynekologiska kontroller på Besiktningsbyrån. Karl J. Björklund skriver därför detta brev till Prostitutionspolisen.

Brevet renskrivet:

Stockholm den 27/7 85

Till Herr Komisarie Lindgren

Jag will ödmjukast begära att flickan Emma Sofia Andersson som varit upptagen på byrån ej mera efterfrågas d.v.s. att hon få gå i frid och ej antastas af någon polis emedan jag tänker och gifta mig med hänne det har redan lyst för oss jag är Bagaremästare mitt namn är Björklund jag har tagit Emma ur häkte 1882 tänkte då äkta henne fast det inte blef något utaf Men nu tyks hon vara trött på detta elände jag vill därför anholla att hon får gå oskenerad här i Stockholm Om jag just inte skulle vara mäd hänne när hon är ute och går någon gång

Hon har sagt till mig att det skulle varit någon som frågat efter hänne af polismän men jag vill undanbedja mig detta emedan att hon tillhör nu mig och jag sjelf svarar för hänne hon kommer aldrig på Byrån mera det vill jag låfva

Hoppas att herr Komisarien inte glömmer utaf min skrifvelse

Högaktningsfullt

Karl J. Björklund


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad