Text

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lagen "om ändrad lydelse af 18 kap. 13 § strafflagen" kom till efter att allt fler kända opinionsbildare börjat propagera för preventivmedel. 

Lagen kom i folkmun att kallas Lex Hinke efter Hinke Bergegren som var en av de ivrigaste agitatörerna för preventivmedel. Under året hade han lett kampanjen Kärlek utan barn under parollen: ”Det är bättre med kärlek utan barn än barn utan kärlek”. Ibland kallades lagen också Lex Thyrén efter riksdagsmannen Johan Thyrén som var en av dem som drev igenom förbudet att sprida information om preventivmedel.

Lex Hinke ledde till kraftiga reaktioner och flera föreningar bildades i syfte att få till stånd en ändring. En av de aktiva i den här rörelsen var stockholmsläkaren Anton Nyström, som också hade ägnat sig en hel del åt sexualupplysning under 1900-talets första decennium. Det här exemplaret av lagtexten finns i hans privata arkiv tillsammans med många andra handlingar som rör sexualupplysning och kampen för att legalisera preventivmedel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

Arbetslöshet - nymalthusianskt flygblad utgivet av Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1921

Arbetslöshet - nymalthusianskt flygblad utgivet av Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1921

Bestämd gensaga mot preventivlagen. Radikala klubben tar i detta fall Hinke Bergegrens parti - pressklipp

Bestämd gensaga mot preventivlagen. Radikala klubben tar i detta fall Hinke Bergegrens parti - pressklipp

Förfrågan om information om preventivmedel - brev till Anton Nyström

Förfrågan om information om preventivmedel - brev till Anton Nyström

Hinke Bergegren förespråkade preventivmedel
Tema

Hinke Bergegren förespråkade preventivmedel

Henrik "Hinke" Bergegren var journalist och spred information om preventivmedel i början av 1900-talet. Det var förbjudet och han hamnade i fängelse.

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Kärlek utan barn" 1910

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Kärlek utan barn" 1910

Porträttbild av "Hinke" Bergegren

Porträttbild av "Hinke" Bergegren

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Stadgar för Ny-Malthusianska Sällskapet

Stadgar för Ny-Malthusianska Sällskapet

Stadgar och program för Föreningen De Förenades Beskydd - 1913

Stadgar och program för Föreningen De Förenades Beskydd - 1913

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

Värmländska förskräckt över broderns preventivmedelsbroschyr

Värmländska förskräckt över broderns preventivmedelsbroschyr