Läs flygbladet
Text

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

I det här flygbladet rekommenderar den kände sexualupplysaren och läkaren Anton Nyström "Moderskyddaren" eller som det även kallas pessaret - "en lysande uppfinning af D:r Mensinga Hasse i Flensberg".

Det gäller dock att man använder preventivmedlet på rätt sätt varför Nyström i flera punkter informerar om hur man hanterar pessaret. Bl.a. får "moderskyddaren/.../ej komma i beröring med fett, som upplöser gummit och sålunda gör det skört."

Den här typen av sexualupplysning förbjöds två år senare när Riksdagen klubbade igenom Lex Hinke.

Anton Nyström hade sin mottagning på Sturegatan 15 i fastigheten Lönnen 17.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Försiktighetsåtgärder mot för stor barnaskara - förbjuden pamflett

Försiktighetsåtgärder mot för stor barnaskara - förbjuden pamflett

Information om preventivmedel efterfrågas - brev till Dr Nyström 1885

Information om preventivmedel efterfrågas - brev till Dr Nyström 1885

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Sockerbagare vill ha hjälp sluta med "sjelfbefläckelse" - brev till Dr Nyström 1892

Sockerbagare vill ha hjälp sluta med "sjelfbefläckelse" - brev till Dr Nyström 1892

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909