Text
Författare: Bonnier, Karl Otto. Stockholms stadsarkiv

Karl Otto Bonnier "törs ej" trycka Dr Nyströms bok "Könslifvet och dess lagar" - brev 1904

1904 var Anton Nyström klar med sitt stora sexualupplysningsverk som han kallade Könslifvet och dess lagar. Med ett populärvetenskapligt anslag skrev han om olika sexuella problem, på ett sätt som väckte anstöt hos många i samtiden. Han skickade in sitt manuskript till Bonniers. Förläggaren Karl-Otto Bonnier refuserade dock boken med detta brev:

Albert Bonnier. Boktryckare och Förlagsbokhandlare. Stockholm, Mästersamuelsgatan 19 B.

Den 20 maj 1904

H. Herr Dr Anton Nyström!

Ni får ej taga illa upp och bli ond på mig – men jag törs ej trycka Er bok!

Ni tycker naturligtvis att jag är en stackare – och det har ni kanske rätt i. men jag kan ändå ej ändra mitt beslut.

Jag är redan i så många människoögon en osedlig geschäftsmakare, och jag kommer inom den närmast tiden att bli det i ännu högre grad genom en brochyr af ”samvetsäktenskaparen” Palmér i Göteborg, som jag trycker. Det offentliga ovett, som jag därigenom åsamkar mig blir tillräckligt för mig på en lång tid framåt, och jag törs ej trycka Er bok, med dess mycket farligare teorier, äfven om professor [svårtytt namn] skulle gilla den. – Fri att ej uppehålla för Er så återsänder jag därför manuskriptet.

Vore jag som Ni, Dr Nyström, skulle jag ovillkorligen trycka boken på mitt eget tryckeri och mitt eget förlag, för att därigenom undgå rädda förläggare.

Förakta min feghet, men jag törs ej handla annorlunda.

Eder
K. O. Bonnier

Boken kom ut senare samma år på Björck & Börjessons förlag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad