Text

Känd sexualupplysare om homosexualitet och onani 1904

Anton Nyström 19041904 utkom Könslifvet och dess lagar av den kände läkaren Anton Nyström. Boken hade som ambition att i populär form sprida kunskap om människans sexualitet och översattes till flera språk.

I det här avsnittet behandlar Nyström vad han kallar "Könslifvets förvillelser" och till dem hör enligt Nyström onani - och homosexualitet. Om homosexualitet skriver Nyström bland annat:

"Denna är ibland medfödd, och i så fall bör den bedömas med försiktighet och moderation. Icke så fä äro behäftade därmed, somliga lida mycket däraf och söka ibland bot mot sitt olyckliga tillstånd. Ofta beror dock homosexualiteten tvifvelsutan på dåliga exempel och lockelser samt är en last. Ej sällan har den utvecklats genom svårigheten att finna tillfälle till sexuellt umgänge med det andra könet, och ofta har den anledning i fruktan att genom umgänge med offentliga kvinnor få venerisk smitta."

Sedan berättar han om fem patienter som sökt sig till honom för att få läkarhjälp mot sin homosexualitet. Två homosexuella män - som Nyström säger sig ha "botat" med hypnos - och tre lesbiska kvinnor.

Anton Nyström kom senare i livet att ändra uppfattning om homosexuella och blev 1919 den första som i tryck krävde legalisering av homosexuell kärlek. Då hade han kommit till slutsatsen att läggningen var medfödd. Då det inte längre var de homosexuellas "fel" att de hade en sådan drift borde myndigheterna, enligt Nyström, sluta att förfölja dem, det var synd nog om dem ändå.

Utdrag ur Könslifvet och dess lagar. Medicinsk-sociala undersökningar af Anton Nyström, Stockholm 1904. Björck & Börjessons förlag. Sidorna 45-55.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg - dömd för ärekränkning i Värmdö häradsrätt

August Strindberg - dömd för ärekränkning i Värmdö häradsrätt

Fem kvinnor döms för lesbiska handlingar 1943

Fem kvinnor döms för lesbiska handlingar 1943

Karl Otto Bonnier "törs ej" trycka Dr Nyströms bok "Könslifvet och dess lagar" - brev 1904

Karl Otto Bonnier "törs ej" trycka Dr Nyströms bok "Könslifvet och dess lagar" - brev 1904

Livet som homosexuell 1980 – en enkätundersökning

Livet som homosexuell 1980 – en enkätundersökning

Porträttbild med läkaren Anton Kristen Nyström.

Porträttbild med läkaren Anton Kristen Nyström.

Sockerbagare vill ha hjälp sluta med "sjelfbefläckelse" - brev till Dr Nyström 1892

Sockerbagare vill ha hjälp sluta med "sjelfbefläckelse" - brev till Dr Nyström 1892

Statstjänsteman med hemlig last vill ha vård på avbetalning - brev till Dr Nyström

Statstjänsteman med hemlig last vill ha vård på avbetalning - brev till Dr Nyström

Straffarbete för kärleksparet Frans och Lars

Straffarbete för kärleksparet Frans och Lars

Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860-1960.

Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860-1960.

”Otukt” i Humlegården - 1941

”Otukt” i Humlegården - 1941