Text
Författare: Amanda. Stockholms stadsarkiv

Brev från kvinna med krav på erkännande av faderskap julafton 1867

Karl Fredrik Werner (1830-1905) arbetade som kamrer vid Stockholms stads vattenledningsverk 1860 till 1895. Vid sidan av sitt arbete var han boksamlare och aktiv som kulturhistorisk skribent - en av många väl ansedd man i Stockholm på sin tid. Werner donerade såväl sin boksamling som sina privata handlingar till Stockholms stadsarkiv. Bland de brev Werner valt att bevara till eftervärlden finns detta från en kvinna som kallar sig Amanda och av brevet att döma möjligen heter Lundqvist i efternamn.

Läs mer om Karl Fredrik Werner

I brevet påstår Amanda Lundkvist att kamrer Werner är far till hennes barn, som hon för övrigt döpt till "Calle Fredrik". Hon vill att Werner nu tar hand om barnet eftersom hon inte kan försörja honom. Hon hotar även med att hänga ut kamrer Werner i tidningen Fäderneslandet, en tidning som hade rykte om sig att vara "begiven på skandal och personförföljelse".

Läs mer om tidningen Fäderneslandet

Brevet renskrivet:

1867 Julafton

Söta Lila kamrern

Att jag skulle bli så olykli för lila kamrerns skull dä kunde ja aldri tro men se nu gik dät så ila så nu har jag dän här å de ka nog inte kamren neka för om kamren wil wara en hedlig meniska för se då kan ja framskaffa hundramans bevis på å inte kan kamren nu wila stå i Fäderneslande häler för se de ska han få å så får han skäms för han har gort en flika olyklig jag trode wa han sa ja, olykliga barn å dä harr jag ångrat många gånger, men nu ä dä, som dä ä Inte kan jag ha järta att sätta uten på gatan. Nu får han tan för se ja kan inte för sörjan Nog ädä synd om ungen i alla fall för inte kan kamrern neka att han ä lik sin pappa ja har döpt honom och se han ska heta Calle Fredrik å så får han ha ett nam till för se Lundqvist ä så fultt och se nog ädä synd om et i alla fall Nog kan kamren koma till mig och inte ska jag vara ond

För skutt inte den lila och se kamrern har ju två rum och jag bara mitt hos bond fålk och se nu önskas kamren en god jul [svårtytt] jag har ingen [svårtytt] jul klapp att gen å så har jag så myke bjäfs och strykning ått mitt härskap wäl komen efter jul teknar kamrerns trogna amanda

Wi råkas wäl hos Berns under jul

Ajö ajö kamrern 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad