Text
Författare: Carlsson, Walmina. Stockholms stadsarkiv

Brev från Walmina Carlsson till överkonstapeln vid sedlighetspolisen

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Regelbundet var de tvungna att komma dit för genomgå gynekologisk läkarkontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån. Det här brevet är från Walmina Carlsson:

snälla öfverkonstapeln
Jag kan omöjligt inte komma upp i dag för jag ligger i sådan magvärk att jag inte kan vara uppe å jag får inte gå ut för tidigt har docktorn sagt men om jag orkar så kommer jag i morgon jag är nog rätt att jag inte orkar upp snaälla öfverkonstpeln var god och lemna budet mitt prestbetyg för skr mantalsförteckningar skall upp till grefvinnan i morgonbitti. Olga är tvungen att lemna dem i qväll med prestbetyg så snälla öfverkonstapeln var snäll och skicka det med budet jag skall försöka att komma i morgon. Walmina Carlsson

30/12 80


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad