Text
Författare: Andersson, Gustaf. Stockholms stadsarkiv

Verkstadsarbetare Gustaf Andersson anger kvinna till polisens prostitutionsavdelning

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan fick de genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid besiktningsbyrån och kom till kontrollerna. Många brev är från sexköpare som vill anmäla en kvinna de tror har smittat dem med en könssjukdom. I det här brevet står:

Till Redlighetens Polisbyrån

Hos Lundewall, Hantverkaregatan No 16 b å Kungsholm bor en flicka från Upsala Jenny Kardell som har smittad mej med Dröppel, den har hon fått af den der Läsareprästen eller någon annan djäfla prädikant som hon springer ti på dagen åk så på kvälla smeter hon hederliga järnarbetare från hvärkstan, detta skulle pålisen intet tilåta utan säter in henna å spinhusa o låta doktorn se påna så at ordentliga arbetare intet blir förstörde så tänker Gustaf Andersson å flera kamrater på verkstan

hon bor två trap up hos Lundevall


Uppe i högra hörnet har en konstapel skrivit:

Efterhört, dervid upplysts att K har plats på Söder


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad