Text
Författare: Almqvist, Angelina. Stockholms stadsarkiv

Angelina Almqvist vädjar till kommisarie Lindgren att inte bli ond då hon inte kunnat komma till Besiktningsbyrån på grund av sjukdom

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan var de tvungna att genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån. I det här brevet förklarar Angelina Almqvist varför hon inte kan komma till kontrollen:

Stockholm d. 2 Juni 1871

H. Herr Kommissarien Lingren

War god ock ej blif ond för att jag ej har kommit på Byrån i dag men emedan jag ej har haft någon menniska att skicka ity någon att jag har varit så sjuk derför beder jag goda snälla Herr Kommisarien var god och ej blif ond på mig jag har ej velat försummat mig men emedan sjukdom så har jag ej kunnat kommit
Tecknar Högaktningsfullt
Angelina Almqvist

Roslagstorg N.8.


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad