Text

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

I det här flygbladet varnar den kände sexualupplysaren och läkaren Anton Nyström för vissa preventivmedel.

Enligt Nystöm bör man endast använda preventivmedel av "prima kvalitet" och särskilt undvika den så kallade "absorbatorn", "kåndång med sädesbehållare", "pulverblåsaren" och "skyddskroppar".

Den här typen av sexualupplysning blev förbjuden året därpå i och med införandet av Lex Hinke.

Det här flygbladet finns i Anton Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet. Anton Nyström hade enligt 1909 års adresskalender sin läkarmottagning på Sturegatan 15 i den numera rivna fastigheten Lönnen 17. Han titulerade sig där "Med. dr, nerv- och könssjukdomar" och hade mottagning vardagar kl. 9-10 samt 2-3.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Förfrågan om information om preventivmedel - brev till Anton Nyström

Förfrågan om information om preventivmedel - brev till Anton Nyström

Information om preventivmedel efterfrågas - brev till Dr Nyström 1885

Information om preventivmedel efterfrågas - brev till Dr Nyström 1885

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Porträttbild med läkaren Anton Kristen Nyström.

Porträttbild med läkaren Anton Kristen Nyström.

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation