Dekorativ bild, 2 dokument med tryckt text
Prislista från Sällskapet för humanitär barnalstring 1914, Stockholms stadsarkiv. "Akta er - Råd och upplysningar till unga kvinnor" 1924, Stockholms stadsarkiv

Sexualitet, samtycke och relationer

Här hittar du lektionsförslag, artiklar och historiskt källmaterial som du kan använda i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer.

2022 ändras läroplanen och det som tidigare hette "Sex och samlevnad" byter namn till "Sexualitet, samtycke och relationer". Kunskapsområdet ska bland annat ge eleverna ett historiskt perspektiv på människans sexualitet och relationer. 

Utvalt källmaterial om normer

Utvalt källmaterial om preventivmedel

Uppdaterad