Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Kärlek utan barn” 1910

Den 7 april 1910 inledde Hinke Bergegren sin kampanj "Kärlek utan barn", vars syfte var att sprida kunskap om preventivmedel.

Fem föreläsningar, alla hållna på Folkets Hus i Stockholm, hann Bergegren med innan han den 28 april utav myndigheterna i samma stad, representerade av stadsfiskalen Nils Olof Valentin, åtalades för ”sårande av tukt och sedlighet”.

Här hittar ni en kopia av polisens referat av Bergegrens beryktade föreläsning ”Kärlek utan barn”, nedskrivet den 21 april 1910

Referatet användes senare som bevismaterial i den rättegång mot Bergegren som tog sin början vid Stockholms rådhusrätt den 11 maj 1910.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad