Text

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

1916 hade nya siffror publicerats som visade på en ”fasaväckande” spridning av könssjukdomar i Sverige.

Mot bakgrund av detta intervjuar tidningen Politiken den kände sexualupplysaren och experten på veneriska sjukdomar, Dr Anton Nyström. Sedan 1910 var det olagligt att sprida information om preventivmedel.

- Jag är rent förtvivlad. Okunnigheten i könsliga ting är mer fruktansvärd än någonsin. Varför? Därför helt enkelt, att vi läkare ej längre får som förr offentligt framträda och ge våra råd, säger Nyström i artikeln.

Läs hela reportaget här. Nyström berättar bland annat om hur han fick ta bort avsnitt om preventivmedel i nya upplagor av sin bok Könslivet efter lagändringen 1910 och redogör dessutom för vilka rättigheter läkare har att genomföra en abort.

Pressklippet finns i Anton Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet. Anton Nyström hade enligt 1916 års adresskalender sin läkarmottagning på Sturegatan 15 i den numera rivna fastigheten Lönnen 17. Han titulerade sig där "Med. dr. nerv- och könssjukdomar" och hade mottagning vardagar kl. 9-10 samt 2-3.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

Anton Nyström erbjuds gå med i ny republikansk klubb - brev 1917

Anton Nyström erbjuds gå med i ny republikansk klubb - brev 1917

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

Ivar Olofsson - "abortolog"

Ivar Olofsson - "abortolog"

Ivar Olofsson kvinnoklinik i Saltsjö-Duvnäs

Ivar Olofsson kvinnoklinik i Saltsjö-Duvnäs

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Porträttbild med läkaren Anton Kristen Nyström.

Porträttbild med läkaren Anton Kristen Nyström.

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Sofia Bohlin åtalas för vållande till annan död

Sofia Bohlin åtalas för vållande till annan död

Sofia Bohlin, barnmorska och illegal abortör

Sofia Bohlin, barnmorska och illegal abortör

Stadgar för Ny-Malthusianska Sällskapet

Stadgar för Ny-Malthusianska Sällskapet

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Stadgar och program för Föreningen De Förenades Beskydd - 1913

Stadgar och program för Föreningen De Förenades Beskydd - 1913

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Två kvinnor döms för fosterfördrivning

Två kvinnor döms för fosterfördrivning

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909