Ljud

Breven till prostitutionspolisen - inslag i Radio Stockholm 103,3

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan var de tvungna att genomgå en gynekologisk kontroll. Prostitutionspolisen kom till 1859 för att se till att kvinnor blev inskrivna och dök upp när det var dags för besiktning.

Här samtalar Stockholmskällans Kettil Mannerheim och Radio Stockholms Anders Hildemar Ohlsson om varför besiktningssystemet fanns och om breven som kom in till prostitutionspolisen - ibland var det sexköpare som ville angiva någon kvinna som prostituerad, ibland kom breven från personer som tagit någon inskriven i laga försvar, men kanske mest intressanta är de inskrivna kvinnornas egna brev.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Sofia K. ber kommissarie Lindgren att hjälpa henne ut ur fängelset under julen. Brev daterat 13/12 1884

Anna Sofia K. ber kommissarie Lindgren att hjälpa henne ut ur fängelset under julen. Brev daterat 13/12 1884

Brev från Mathilda Andersson till polisens prostitutionsavdelning, 1886

Brev från Mathilda Andersson till polisens prostitutionsavdelning, 1886

Brev från Sigrid Ulrica Ståhlberg till Sedlighetspolisen angående frånvaro från besiktning och förlust av kappa, den 10 juni 1885

Brev från Sigrid Ulrica Ståhlberg till Sedlighetspolisen angående frånvaro från besiktning och förlust av kappa, den 10 juni 1885

Brädgårdsarbetare Johansson anhåller om att Maria Adolfina Bergström skrivs ut från Besiktningsbyrån, 26 juni 1883

Brädgårdsarbetare Johansson anhåller om att Maria Adolfina Bergström skrivs ut från Besiktningsbyrån, 26 juni 1883

Om äktenskapet, pauperismen och prostitutionen - en medicinsk social undersökning af Anton Nyström

Om äktenskapet, pauperismen och prostitutionen - en medicinsk social undersökning af Anton Nyström