Text

Gustaf Albert - utackorderad som fosterbarn 1861

När pojken Gustaf Albert var 5 månader gammal kom han som fosterbarn till en familj i Närtuna församling. Han hade först varit intagen på barnhemmet Allmänna barnhuset och utackorderats därifrån. Många barn till ogifta mödrar lämnades in till Allmänna barnhuset för att sedan utackorderas till fosterhem.

Gustaf Alberts mamma hade tagit tjänst som amma på barnhuset för att finansiera intagningen. Som amma skulle hon amma både sitt eget barn och ett till. Kontraktet gällde i 8 månader vilket innebar att hon var kvar som anställd på Allmänna barnhuset även efter det att Gustaf Albert utackorderats.

I husförhörslängden till höger kan man se att Gustaf Albert står inskriven hos familjen Lundin i Björkberga, Närtuna församling. Du hittar Gustaf Albert på rad 6 uppifrån. Ovanför hans namn står det att han är barnhusbarn nr 6033.

I  en husförhörslängder kan man vanligen följa en person/familj under en 5 års period (i det här fallet 1861-1865). Man kan se var personerna bodde, var de var  födda,  när de flyttade m.m.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Femåriga Johanna Matilda lämnas till Allmänna barnhuset - 1854

Femåriga Johanna Matilda lämnas till Allmänna barnhuset - 1854

Gustaf Albert - född med okända föräldrar 1861

Gustaf Albert - född med okända föräldrar 1861

Gustaf Albert - inlämnad på barnhemmet Allmänna barnhuset 1861

Gustaf Albert - inlämnad på barnhemmet Allmänna barnhuset 1861

Gustaf Albert - tillbaks till sin biologiska mamma, mantalsuppgift 1869

Gustaf Albert - tillbaks till sin biologiska mamma, mantalsuppgift 1869

Spädbarn lämnas till Allmänna barnhuset - 1849

Spädbarn lämnas till Allmänna barnhuset - 1849