Anton och Louise Nyström skiljer sig - rättsfall 1906.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anton och Louise Nyström skiljer sig - rättsfall 1906

Hur gick det till att skiljas i början av 1900-talet? Ett av få giltiga skäl för skilsmässa före 1915 var att hustrun eller mannen lämnat landet och på så vis av ”ondska och motvilja” övergivit sin partner. Eftersom detta var ett giltigt skäl, såg många till att arrangera sin skilsmässa på det viset. Här ett exempel:

Den kände läkaren och folkbildaren Anton Nyström skildes för andra gången i december 1906. Under rubrken "Mer i Stockholmskällan" kan du läsa ett kärleksbrev från Anton Nyströms älskarinna Tyra Degermark.

Här kan du läsa ett kärleksbrev från Anton Nyströms älskarinna Tyra Degermark 

Så här såg skilsmässan i korthet ut i rätten:

I december lämnar makarna Anton och Louise Nyström in ett gemensamt dokument. I en första passus stämmer Anton Louise. Han yrkar på att rätten dömer till skilsmässa dem emellan ”enär min hustru  af ondska och motvilja öfvergifvit och förlupit mig samt farit utrikes i det uppsåt att ej mera blifva och bo med mig”. På samma papper meddelar Louise från Kristiania (Oslo) att hon delgivits stämningen. Hon erkänner även att hon ”af ondska och motvilja öfvergifvit och förlupit” sin man ”och farit utrikes i det uppsåt att ej mera blifva och bo med honom”.

Läs makarna Nyströms gemensamma dokument här

Två av parets bekanta, Billberg och Danielsson, intygar att det länge rått oenighet i äktenskapet, ”beroende af olikhet i lynne och tänkesätt”, att de flera gånger ”iakttagit uppträden” mellan makarna, att båda uttalat en önskan om skilsmässa och att syftet med Louise Norgeresa verkligen är att lämna sin man.

Läs Billberg och Danielssons intyg här

Skilsmässan beviljades av domstolen och parterna uppmanades uthämta skilsmässobrev av kyrkodomstolen, Konsistorium, vilket de gjorde 1907, då skilsmässan officiellt gick igenom.

Läsa hela domstolsprotokollet via länkarna intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad