Handskriven text
Text
Författare: Stockholmspolisens Prostitutionsavdelning, Kommissarie Lindgren. Stockholms stadsarkiv

Förteckning över de platser i Stockholm där prostituerade kvinnor förbjöds vara 1883

Prostitutionen i Stockholm var under åren 1847 till 1918 laglig men kontrollerad av polisens Prostitutionsavdelning och Besiktningsbyrån. Särskilda regler gällde för kvinnor som registrerats som prostituerade. De fick inte vara ute för sent på kvällarna och de fick inte vara på vissa platser. Den här listan över platser där kvinnorna som var registrerade som prostituerade inte får befinna sig är skriven av kommissarie Lindgren vid Prostitutionsavdelningen:

Förteckning öfver de inom Hufvudstaden belägna allmänna platser som äro för prostituerade qvinnor förbjudna, nämligen:

Kungsträdgården med hela dess utsträckning Strömpartern Jacobskyrkogata, räknad från Jacobstorg fram till Drottninggatan.

Trotoarer på följande ställen: Vid Kongl. Stora Teatern, vid Trädgårdsgatan utanför Kongl. Dramatiska Teatern vid Hotell Rydberg med hela dess utsträckning fram till Jacobs Torg. Vestra trotoaren å Norrbro nämligen den sida hvarå Basarbyggnaden är uppförd. Österlånggatan, Baggensgatan, [svårläsligt], Kolmätaregränd, Klockgjutaregränd, samt Prestgatan räknad från Storkyrkobrinken fram till Solgränd.

Samtliga uppmanas härmed, att under gående alltid välja rätt Trotoar nämligen den venstra, samt ej flere än Två i sällskap.

Stockholms Prostitutions Afdelning den 15 maj 1883

[svårläst initial]. Lindgren

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad