Första bladet ur första rapporten från domstolsmålet.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Poliskammarens handlingar i Sagerska målet

Sensommaren 1848 utsattes den till Stockholm inflyttade kvinnan Sophie Sager för våldtäktsförsök och misshandel av sin husvärd Gustaf Adolf Möller. Målet blev mycket uppmärksammat, bland annat på grund av att handlingarna publicerades som en följetong i tidningen Stockholms Dagblad. Senare gavs de ut som bok med förord av Sophie Sager.

I pdf-filerna intill kan du läsa många av handlingarna i original. De kommer ur äldre poliskammarens arkiv. Huvuddelen av texterna finns publicerade i boken om Sagerska målet Sagerska målet : utdrag ur Stockholms dagblad jemte förord och tillägg af Sophie Sager som du når via länken nedan. Där är de lättare att läsa. I originalhandlingarna finns dock intressanta avtryck från processen som inte framgår ur det publicerade materialet. Se till exempel den kortfattade PM (minnesanteckning) som berättar om Sophies tillstånd ungefär en vecka efter misshandeln (pdf-länk nr 7 intill). Där står: "14/8. Möller pr [pr = presens, närvarande], B. [Brisman, Sagers läkare, närvarande], S är sjuk. Anstår till lördag" Bredvid den noteringen ligger i arkivet även ett slags recept på gurgelvatten, förmodligen av läkaren Johan Brismans hand. På en kallelse till ett förhör från den 22 augusti har en polisman skrivit "Möller, Möller, Möller" upprepade gånger, kanske satt man just då och väntade på den anklagade.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad