Bild på första sidan av dokumentet
Text

Gustaf Albert - tillbaks till sin biologiska mamma, mantalsuppgift 1869

Gustaf Albert var född 1861 och hade bott i fosterfamilj sedan 5 månaders ålder. Han var utackorderad via barnhemmet Allmänna barnhuset.

När Gustaf Albert var 8 år flyttade han från fosterfamiljen till en man som hette Frans August Habolin. I mantalsuppgiften till höger kan man se att den mannen var gift med Gustaf Alberts mamma Carolina Charlotta Länngren. Efter nästan 8 år i fosterfamilj kom Gustaf Albert alltså tillbaks till sin biologiska mamma. Mamman hade nu fått två söner till, Emil Anton August och Joseph Bernhard Zacharias. Hos familjen som var bosatt på Norrmalmsgatan 4 i Jakobs församling bodde också tjänstepigan Eva Helena Englund.

Allmänna barnhuset, där Gustaf Albert varit som spädbarn, hade ansvar för barnen i 14 år och skrev under dessa år in uppgifter om dem i speciella rullor (förteckningar). Fortsätter man att följa Gustaf Albert i barnhusrullan från barnhuset genom att klicka på länken Gustaf Albert inlämnad på Allmänna barnhuset nedan ser man att vistelsen hos mamman och halvsyskonen inte blev långvarig.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Gustaf Albert - född med okända föräldrar 1861

Gustaf Albert - född med okända föräldrar 1861

Gustaf Albert - inlämnad på barnhemmet Allmänna barnhuset 1861

Gustaf Albert - inlämnad på barnhemmet Allmänna barnhuset 1861

Gustaf Albert - utackorderad som fosterbarn 1861

Gustaf Albert - utackorderad som fosterbarn 1861

Spädbarn lämnas till Allmänna barnhuset - 1849

Spädbarn lämnas till Allmänna barnhuset - 1849