Text

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

De flesta av de föreslagna åtgärderna handlar om att arbetarklassen ska förmås föda färre barn. 

Därför borde spridandet av preventivmedel legaliseras och effektiviseras. Dessutom vill Sällskapet möjliggöra fler aborter. Åtgärd nummer åtta lyder: 

"Att fosterfördrivningsfrågan upptas på nytt för ernående av full straffrihet, när handlingen utföres av läkare och i mycket tidigt stadium."

Sällskapet för Humanitär Barnalstring anslöt sig till den Nymalthusianska läran som hävdade att allmänt välstånd inte kunde kan åstadkommas "utan en betydande minskning av födelsernas antal samt att denna minskning bör åstadkommas med tillhjälp av preventivmedel." De sålde även preventivmedel trots att det var olagligt.

På baksidan av flyglappen finns tips på nymalthusiansk litteratur. Bland annat kan man köpa Könslivet och dess lagar, Könslivets problem och Kärlekslivet och hälsan av Dr Anton Nyström. Det här exemplaret av flygbladet finns i just denne Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetslöshet - nymalthusianskt flygblad utgivet av Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1921

Arbetslöshet - nymalthusianskt flygblad utgivet av Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1921

Förfrågan om information om preventivmedel - brev till Anton Nyström

Förfrågan om information om preventivmedel - brev till Anton Nyström

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Rätten till kärlek
Tema

Rätten till kärlek

Blev folk kära förr eller gifte de sig bara för att de var tvungna? Kyrkan och lagen bestämde länge att det bara var gifta människor som fick ha sex eller skaffa barn med varandra,…

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909

Varning rörande vissa preventivmedel - flygblad 1909