Text

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Här rapporterar tidningen Folkets Dagblad Politiken om ett offentligt diskussionsmöte anordnat av Ny-Malthusianska Sällskapet i Viktoriasalen. Ämnet för dagen var "Befolkningsfrågans nuvarande läge" men mycket kom att handla om preventivlagen, det vill säga förbudet att sprida information om preventivmedel.

Ny-Malthusianska Sällskapet var inspirerat av den brittiske nationalekonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834). Enligt hans lära om befolkningsökning måste samhället ingripa och hejda fattiga människor från att skaffa fler barn än de själva kan försörja.

Pressklippet finns i Anton Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet. Anton Nyström var en av kvällens talare, och en känd läkare, sexualupplysare och aktiv medlem i Ny-Malthusianska Sällskapet.

Viktoriasalen låg vid dåvarande Tunnelgatan 19 B, i före detta fastigheten Apeln 5.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev angående bildandet av ett nymalthusianskt sällskap 1922 - från Hjalmar Öhrwall till Anton Nyström

Brev angående bildandet av ett nymalthusianskt sällskap 1922 - från Hjalmar Öhrwall till Anton Nyström

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

Knut Wicksell propagerar för tvåbarnssystemet - polisrapport

Knut Wicksell propagerar för tvåbarnssystemet - polisrapport

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Rashygienen och tvåbarnssystemet - debatt 1912

Rashygienen och tvåbarnssystemet - debatt 1912

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923

Stadgar för Ny-Malthusianska Sällskapet

Stadgar för Ny-Malthusianska Sällskapet