Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Här rapporterar tidningen Folkets Dagblad Politiken om ett offentligt diskussionsmöte anordnat av Ny-Malthusianska Sällskapet i Viktoriasalen. Ämnet för dagen var "Befolkningsfrågans nuvarande läge" men mycket kom att handla om preventivlagen, det vill säga förbudet att sprida information om preventivmedel.

Ny-Malthusianska Sällskapet var inspirerat av den brittiske nationalekonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834). Enligt hans lära om befolkningsökning måste samhället ingripa och hejda fattiga människor från att skaffa fler barn än de själva kan försörja.

Pressklippet finns i Anton Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet. Anton Nyström var en av kvällens talare, och en känd läkare, sexualupplysare och aktiv medlem i Ny-Malthusianska Sällskapet.

Viktoriasalen låg vid dåvarande Tunnelgatan 19 B, i före detta fastigheten Apeln 5.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad