Gustaf Albert - inlämnad på barnhemmet Allmänna barnhuset 1861.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Gustaf Albert - inlämnad på barnhemmet Allmänna barnhuset 1861

När Gustaf Albert var 4 veckor gammal lämnades han in på barnhemmet Allmänna barnhuset. Hit lämnades barn för att sedan utackorderas till fosterfamiljer, ofta ute på landet.  

Mellan åren 1787 och 1917 hade kvinnor rätt att föda barn utan att behöva uppge sitt namn. Eftersom det ansågs skamligt att få barn som ogift och det fanns små möjligheter till försörjning hade många kvinnor inget annat val än att föda anonymnt och sedan lämna bort barnet. Det vanligaste var att barnet lämnades till Allmänna barnhuset.

Det kostade ganska mycket att lämna ett barn till Allmänna barnhuset. Ett alternativ till att betala var att ”amma in” barnet, vilket innebar att mamman anställdes som amma på barnhuset under 8 månader. Gustaf Alberts mamma tog anställning som amma.

Allmänna barnhuset hade uppsikt över barnen tills de var 14 år och skrev in uppgifter om dem i speciella rullor (förteckningar). I barnrullan kan man se att Gustaf Alberts mamma hette Carolina Länngren och att han lämnats ut till en familj vid 5 månaders ålder. För att se mer om fosterfamiljen klicka på länken Utackorderad som fosterbarn nedan. Gå sedan tillbaks till den här posten för att läsa mer.

När Gustaf Albert var 8 år flyttade han från fosterfamiljen till en person vid namn Habolin som var bosatt på Malmskillnadsgatan. För att se mer om vem han lämnades ut till klicka på länken Mantalsuppgift som också finns nedan.

Efter ett år hos familjen Habolin lämnades Gustaf Albert återigen till barnhuset. I barnrullan finns en notering om att fosterfadern hade dött. Fortsätter man att följa Gustaf Alberts öden i rullan nedan ser man att han har återlämnats och utlämnats ett antal gånger, men i stort sett bott i samma område och arbetat som skomakarlärling.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad