Text

Fängelse för sitt ja till preventivmedel

Den socialistiske agitatorn och redaktören Henrik "Hinke" Berggren propagerade för "Kärlek utan barn". Inledningsvis motverkade hans kampanj sitt syfte. Genom att föra upp preventivmedelsfrågan på agendan gav han upphov till en ny lag "Lex Hinke", som förbjöd försäljning och marknadsföring av preventivmedel.

Artikeln publicerades i bland annat tidningen Södermalmsnytt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hinke Bergegren inför rätta anklagad för att ha ”sårat tukt och sedlighet” 1910

Hinke Bergegren inför rätta anklagad för att ha ”sårat tukt och sedlighet” 1910

Hinke Bergegren sätts på Kronohäktet Långholmen 1911

Hinke Bergegren sätts på Kronohäktet Långholmen 1911

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Kärlek utan barn” 1910

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Kärlek utan barn” 1910

Porträttbild av "Hinke" Bergegren

Porträttbild av "Hinke" Bergegren