Text

Spädbarn lämnas till Allmänna barnhuset - 1849

Elvira Olivia Aurora Björk var en månad gammal när hon lämnades till barnhemmet Allmänna barnhuset. Under sin barndom fick hon sedan flytta runt mellan olika familjer som fosterbarn.

Elvira föddes den 30 november 1849. Hennes mamma var ogift och hette Selma Björk. Det var vanligt att barn till ogifta föräldrar, så kallade oäkta barn, lämnades till Allmänna barnhuset för att sedan utackorderas till fosterföräldrar.

Vid 4 års ålder placerades Elvira hos en änka som hette Åkerblom. Ett år senare lämnades hon till en annan kvinna, Charlotta Lönberg. När Elvira var 7 år lämnades hon åter till Allmänna barnhuset, sedan till senaste fostermamman igen.

Ytterligare 4 år senare fick Elvira komma till sin mamma. Men tiden hos mamman blev inte lång och Elvira fick flytta igen.

Allmänna barnhuset hade ansvar för barnen tills de var 14 år. Noteringar om barnen skrevs i speciella böcker, så kallade rullor. I barnrullan kan du följa Elvira och se var hon bodde under sina första 14 år.

Läs mer om Allmänna barnhuset och utomäktenskapliga barn och via länken nedan.

Allmänna barnhuset

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Carolina Rosina Nyberg, mamma till barnhusbarnet Carl Wilhelm

Carolina Rosina Nyberg, mamma till barnhusbarnet Carl Wilhelm

 Nils Gotthard ber om hjälp att hitta sina biologiska föräldrar

Nils Gotthard ber om hjälp att hitta sina biologiska föräldrar

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Barnhusbarnet Carl Wilhelm Nyberg 1866

Barnhusbarnet Carl Wilhelm Nyberg 1866

Brev från barnhusbarnet  Carl Wilhelm Nyberg som söker efter sin mamma 1878

Brev från barnhusbarnet Carl Wilhelm Nyberg som söker efter sin mamma 1878

Femåriga Johanna Matilda lämnas till Allmänna barnhuset - 1854

Femåriga Johanna Matilda lämnas till Allmänna barnhuset - 1854

Fosterbarnet Arvid ber om hjälp att ta sig till Stockholm - 1929

Fosterbarnet Arvid ber om hjälp att ta sig till Stockholm - 1929

Fosterbarnet Arvid blir direktör

Fosterbarnet Arvid blir direktör

Gustaf Albert - född med okända föräldrar 1861

Gustaf Albert - född med okända föräldrar 1861

Gustaf Albert - inlämnad på barnhemmet Allmänna barnhuset 1861

Gustaf Albert - inlämnad på barnhemmet Allmänna barnhuset 1861

Gustaf Albert - tillbaks till sin biologiska mamma, mantalsuppgift 1869

Gustaf Albert - tillbaks till sin biologiska mamma, mantalsuppgift 1869

Gustaf Albert - utackorderad som fosterbarn 1861

Gustaf Albert - utackorderad som fosterbarn 1861

Husförhörslängd från Frötuna församling 1866-1870 med barnhusbarnet Carl Wilhelm Nyberg

Husförhörslängd från Frötuna församling 1866-1870 med barnhusbarnet Carl Wilhelm Nyberg

Kläder till de fattigaste som oupphörligt vårdat tvenne barn

Kläder till de fattigaste som oupphörligt vårdat tvenne barn

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Norra Bantorget
Tema

Norra Bantorget

Namnet Norra Bantorget skvallrar om vad som har funnits på den här platsen tidigare - Stockholms norra järnvägsstation. Men här har också stått ett fängelse, ett barnhem, en repsla…