Text

Motion i syfte att minska antalet aborter i Stockholm - stadsfullmäktige 1942

Signe Höjer1942 hade det varit tillåtet för kvinnor att ansöka om abort i fyra år. Socialdemokraten Signe Höjer vill minska antalet aborter och berättar här utförligt om läkarna Gunnar Inghes och Gustaf Jonssons nya undersökning baserad på 800 kvinnor som gjort abort:

”Härvid visas i främsta hand, att abortfrekvensen är skrämmande hög bland ogifta kvinnor, ja, så hög, att abortutvägen för dem är betydligt vanligare än barnfödseln.”

Signe Höjer menar att undersökningen bör kompletteras med en utredning av vilka åtgärder som kan minska antalet aborter – och ger själv en del förslag i den vägen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Abortören Ivar Olofsson betalar utpressare

Abortören Ivar Olofsson betalar utpressare

Ivar Olofsson - "abortolog"

Ivar Olofsson - "abortolog"

Ivar Olofsson kvinnoklinik i Saltsjö-Duvnäs

Ivar Olofsson kvinnoklinik i Saltsjö-Duvnäs

Orons och förtvivlans gärningar : ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och barnsbörds skull : Stockholm 1887-1901 / Svante Jakobsson & Sten W. Jakobsson

Orons och förtvivlans gärningar : ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och barnsbörds skull : Stockholm 1887-1901 / Svante Jakobsson & Sten W. Jakobsson

Signe Höjer (född Dahl). Ledamot av stadsfullmäktige 1938-1946 och 1950-1952

Signe Höjer (född Dahl). Ledamot av stadsfullmäktige 1938-1946 och 1950-1952