Text
Författare: Sager, Sophie (1825-1902), Möller, G. A., Åberg, Aug. C., Brisman, Joh., Dillström, Joh. Gust.. Stadsmuseet i Stockholm

Sagerska målet : utdrag ur Stockholms dagblad jemte förord och tillägg af Sophie Sager

Sagerska målet var en mycket omtalad rättegång.

Sophie Sager kom till Stockholm från Jönköping som 23-åring 1848 i hopp om att kunna öppna en affär, men hon hade otur och blev illa behandlad av paret hon bodde hos på Bollhusgränd 6. Mannen som hon därefter fick husrum hos, på Svenska Prästgatan 14 (nuvarande adress är Prästgatan 32), var ännu mer våldsam. När han närapå hade misshandlat henne till döds under ett våldtäktsförsök lyckades Sophie fly, en läkare konstaterade hennes skador och hjälpte henne med polisanmälan.

I en serie inlagor från Sophie Sager och de andra inblandade i målet gav de sina versioner av händelserna. Dessa publicerades i Stockholms dagblad som en slags följetong, och gavs därefter ut i skriften nedan med förord och kommentarer av Sophie Sager.

Hon vann till slut rättegången, och började därefter arbeta aktivt för kvinnans frigörelse. Hon var före sin tid och möttes bara av hån. Efter att ha emigrerat till USA arbetade hon vidare i den amerikanska kvinnorörelsen.

Det skannade exemplaret har tidigare ägts av författaren Per Anders Fogelström. 48 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad