Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kvinna inskriven för besiktning vid Prostitutionsbyrån

Mellan 1847 och 1918 registrerades kvinnor som polisen ansåg leva ett "sedeslöst leverne" vid Prostitutionsbyrån eller Besiktningsbyrån, som den även kallades. Kvinnorna var tvungna att komma dit regelbundet för gynekologisk kontroll. När kvinnorna skrevs in fick de ett särskilt regelverk att hålla sig till. De fick t.ex. inte vara ute sent på nätterna eller försöka locka sexköpare genom öppna fönster. I polisens anteckningar kallas detta att kvinnan "erhöll reglementering".

Det officiella skälet till detta system, den s.k. reglementeringen var att myndigheterna ville hindra spridningen av könssjukdomar. Enligt forskaren Yvonne Svanström handlade det lika mycket om att man tydligt ville skilja på skötsamma, "ärbara" kvinnor och "oordentliga", "sedeslösa" kvinnor.

I Polismuseets samlingar finns ett fotoalbum bevarat där Sedlighetspolisen samlat bilder på några av de kvinnor som var reglementerade. Kvinnan på den här bilden var inskriven vid Prostitutionsbyrån mellan 1863 och 1881 då hon dog på ett sjukhus på Södermalm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad