Text

Anna Johannesdotter- intagen för könssjukdom

I sjukhuset Eiras medicinska arkiv hittar vi sjukjournaler på Anna Mathilda Cecilia Johannesdotter (Johansson). I oktober 1902 skrevs Anna in för 14:e gången på kurhuset.

Eira öppnade året 1816 i hörnet av Hantverkargatan och Parmmätargatan, och var det första offentliga sjukhuset speciellt avsett för vård av patienter med veneriska sjukdomar. Här fanns även besiktningsbyrån för prostituerade - ”besiktningen” eller ”giggen” vanligen kallad. I folkmun benämndes kurhuset för ”nummer tretton” då huvudingången fanns på Hantverkargatan 13. Numera finns ingen skylt på Hantverkargatan 13, utan efter nr 11 kommer nr 15.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Johannesdotter - från prostitution till fattigvård och TBC

Anna Johannesdotter - från prostitution till fattigvård och TBC

Anna Johannesdotter - nummer 3149 i Prostitutionsbyråns rullor

Anna Johannesdotter - nummer 3149 i Prostitutionsbyråns rullor

Den undre världen : en lifshistoria / [Anna Johannesdotter]

Den undre världen : en lifshistoria / [Anna Johannesdotter]

Dödsbevis över Anna Johannesdotter

Dödsbevis över Anna Johannesdotter

Register till förteckning över prostituerade

Register till förteckning över prostituerade

Reglementeringen i Stockholm

Reglementeringen i Stockholm