Elsa Laula 1904
Foto av Elsa Laula 1904
Foto

Elsa Laula - samisk rättighetskämpe 1904

Elsa Laula Renberg (1877- 1931) var en samisk feminist och aktivist som var mycket aktiv i kampen för samers och kvinnors mänskliga rättigheter. Hon grundade bland annat Lapska Centralförbundet drev kampen för samernas rätt till sin mark. 

Sedan lång tid tillbaka har samerna diskriminerats av staten. I början 1900-talet började samerna organisera sig för att kämpa för sina rättigheter och tillvarata sina intressen. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Konstnären Karl Tirén tillsammans med Maria Johansson och Anna Greta Persson

Konstnären Karl Tirén tillsammans med Maria Johansson och Anna Greta Persson

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson