Text

Förste samen tar studenten i Stockholm

För hundra år sedan tog samen Torkel Lisans Tomasson Stemp studenten i Stockholms samgymnasium. Det var första gången en same examinerades i Stockholm och i december 1912 passade Stockholms Dagblad på att skriva om den ovanliga händelsen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

Dödsruna över den samiske rättighetskämpen Torkel Tomasson – 1941

Dödsruna över den samiske rättighetskämpen Torkel Tomasson – 1941

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Motion angående samernas situation i Stockholm 1981

Motion angående samernas situation i Stockholm 1981

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Omtentamen i svenska för Torkel Tomasson Stemp

Omtentamen i svenska för Torkel Tomasson Stemp

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Samen Torkel Tomasson Stemps muntliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps muntliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps studentbetyg 1912

Samen Torkel Tomasson Stemps studentbetyg 1912

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson