"Klago-Sång Öfwer Konung Gustaf III" 1792.
Text

"Klago-Sång Öfwer Konung Gustaf III" 1792

Under Gustav III:s regim tilläts folk av judisk börd och religion för första gången slå sig ned och verka i Sverige. I Stockholm bildades t.ex. med kunglig sanktion en judisk församling 1775.

Efter att Gustav III blivit skjuten och strax därpå avlidit i mars 1792 gav Aaron Isaac, "Judarnas hufwudman", i uppdrag åt Marcus Maure att författa en särskild klagosång över den fallne monarken. Syftet med klagosången, som ursprungligen skrevs på hebreiska, var att läsas upp i landets samtliga synagoger. 

I klagosången intill översatt och tryckt på svenska, hyllas Gustav III bl.a. för att ha gjort Sverige till en religionens fristad och ett "Snillets och Tolerancens tilflykt".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Det stora judedopet" i Tyska kyrkan 1681

"Det stora judedopet" i Tyska kyrkan 1681

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

Det stora judedopet blev historiskt

Det stora judedopet blev historiskt

Historia om Konung Gustaf III:s mord på maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 mars 1792.

Historia om Konung Gustaf III:s mord på maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 mars 1792.

Karl XI förbjuder judar att bosätta sig i Stockholm 1685

Karl XI förbjuder judar att bosätta sig i Stockholm 1685

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Riksdagsbeslut om religionsfrihet 1779

Riksdagsbeslut om religionsfrihet 1779