Text
Författare: Rob Runeberg. Stockholms stadsarkiv

Carl August Kempes arbetsintyg från världsutställningen i Paris 1878

I januari 1887 satte Carl August Kempe upp ett litet plakat där han hyllade republiken och uppmuntrade medborgarna att arbeta för kungamaktens avskaffande. Detta var att betrakta som majestätsbrott varför polisen uppsökte Kempe. De fann honom på Sjömanshemmet på Stadsgården 12. Polisen beslagtog då en del av Kempes personliga papper. Detta är ett arbetsintyg från 1878, då Kempe varit i Paris och arbetat på den stora världsutställningen. Arbetsintyget renskrivet:

Paris le 5 December 1878

Undertecknad intygar härmedelst att herr C. Caimpé tjenstgjort såsom ”surveillant” inom Rysk-Finska afdelningen under hela expositionstiden, samt att han uppfyllt sina åligganden fullkomligt tillfredställande, och rekommenderas nu vid sin afgång på det bästa

Paris den 5 December 1878
Rob Runeberg

(Med C. Caimpé avses alltså Carl August Kempe - möjligen stavade han själv sitt namn så i Frankrike) 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad