Text

Carl August Kempes arbetsintyg från världsutställningen i Paris 1878

I januari 1887 satte Carl August Kempe upp ett litet plakat där han hyllade republiken och uppmuntrade medborgarna att arbeta för kungamaktens avskaffande. Detta var att betrakta som majestätsbrott varför polisen uppsökte Kempe. De fann honom på Sjömanshemmet på Stadsgården 12. Polisen beslagtog då en del av Kempes personliga papper. Detta är ett arbetsintyg från 1878, då Kempe varit i Paris och arbetat på den stora världsutställningen. Arbetsintyget renskrivet:

Paris le 5 December 1878

Undertecknad intygar härmedelst att herr C. Caimpé tjenstgjort såsom ”surveillant” inom Rysk-Finska afdelningen under hela expositionstiden, samt att han uppfyllt sina åligganden fullkomligt tillfredställande, och rekommenderas nu vid sin afgång på det bästa

Paris den 5 December 1878
Rob Runeberg

(Med C. Caimpé avses alltså Carl August Kempe - möjligen stavade han själv sitt namn så i Frankrike) 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Intyg om att Carl August Kempe visar tecken på sinnessjukdom

Intyg om att Carl August Kempe visar tecken på sinnessjukdom

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Polisrapport om republikanen Carl August Kempe

Polisrapport om republikanen Carl August Kempe

Republikanen Kempe kritiserar monarkin och lagen om majestätsbrott i oavslutat manuskript

Republikanen Kempe kritiserar monarkin och lagen om majestätsbrott i oavslutat manuskript

Republikanskt upprorsplakat funnet vid Vasabron 1887

Republikanskt upprorsplakat funnet vid Vasabron 1887

Segelmakaren Carl August Kempes 50 livsregler

Segelmakaren Carl August Kempes 50 livsregler