Elevförteckning från Barnmorskeläroanstalten 1904
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

1904 började den samiska aktivisten och feministen Elsa Kristina Laula att utbilda sig till barnmorska på Barnmorskeläroanstalten i Stockholm. Elsa Laula kämpade för samers och kvinnors medborgerliga rättigheter och startade bland annat Lapska Centralförbundet.

Elsa Laula hade mycket goda referenser från både folkskollärare, kyrkoherde och läkare från Wilhelmina, där hon kom ifrån. Det syns i hennes ansökan till barnmorskeutbildningen som du hittar under ”Mer i Stockholmskällan”.

Trots de goda vitsorden finns det i elevförteckningen från Barnmorskeläroanstalten, som visas här, en notering i anmärkningskolumnen vid Elsa Laulas namn:

Ej godkänd i examen 22.5.05
Fortsatte att deltaga i undervisning till 22.12.05
(Känd folktalerska”)

Ett halvår senare klarar hon sin examen med betyget godkänd. Se dokumentet "Elsa Laula tar barnmorskeexamen" under "Mer i Stockholmskällan".

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad