Elevförteckning från Barnmorskeläroanstalten 1904
Elevförteckning från Barnmorskeläroanstalten 1904
Text

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

1904 började den samiska aktivisten och feministen Elsa Kristina Laula att utbilda sig till barnmorska på Barnmorskeläroanstalten i Stockholm. Elsa Laula kämpade för samers och kvinnors medborgerliga rättigheter och startade bland annat Lapska Centralförbundet.

Elsa Laula hade mycket goda referenser från både folkskollärare, kyrkoherde och läkare från Wilhelmina, där hon kom ifrån. Det syns i hennes ansökan till barnmorskeutbildningen som du hittar under ”Mer i Stockholmskällan”.

Trots de goda vitsorden finns det i elevförteckningen från Barnmorskeläroanstalten, som visas här, en notering i anmärkningskolumnen vid Elsa Laulas namn:

Ej godkänd i examen 22.5.05
Fortsatte att deltaga i undervisning till 22.12.05
(Känd folktalerska”)

Ett halvår senare klarar hon sin examen med betyget godkänd. Se dokumentet "Elsa Laula tar barnmorskeexamen" under "Mer i Stockholmskällan".

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Elever från barnmorskeutbildningen 1904-1906

Elever från barnmorskeutbildningen 1904-1906

Elsa Laula - samisk rättighetskämpe 1904

Elsa Laula - samisk rättighetskämpe 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula kämpade för samiska rättigheter
Tema

Elsa Laula kämpade för samiska rättigheter

Elsa Laula eller Elsa Laula Renberg var samisk aktivist och kämpade hela sitt liv för samernas medborgerliga rättigheter.

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Studenterna vid Barnmorskeläroanstalten läsåret 1909-1910

Studenterna vid Barnmorskeläroanstalten läsåret 1909-1910

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932