Porträtt av Benjamin Leja 1842
Bildkonst
Konstnär: Dardel, Fritz von (1817-1901). Stockholms stadsarkiv

Porträtt av Benjamin Leja 1842

Mannen i den höga hatten på bilden ovan föreställer optikern och handelsmannen Benjamin Leja, avbildad av Fritz von Dardel 1842. 

Benjamin Leja, som var en judisk invandrare från Altona, etablerade 1828 ett av Stockholms första varuhus vid Gustavs Adolfs torg.

I varuhuset, som bar Lejas eget namn, såldes allt från kläder och smycken till lampor och glasögon. Varuhuset var en stor succé i sin samtid; under julhandeln under dess storhetsdagar på 1840-talet kunde det räkna med närmare 6000 besökare per dag.

Trots framgångarna med varuhuset lämnade Leja 1855 Stockholm och flyttade till Norrköping. I samband med flytten överlät han sitt varuhus på två av sina gamla bodbiträden. Efter ett par år i Norrköping flyttade Leja vidare till Paris där han etablerade sig som kejserlig hovoptikus åt Napoleon III.

Dog gjorde Leja, som en mycket rik man, i sin hemstad Altona 1870. Ingen av hans fyra söner, varav en, Joseph, drev sin egen butiksverksamhet i Stockholm, fick ärva ett öre av fadern, då denne inte trodde på ärvda förmögenheter. Lejas pengar testamenterades istället bort till en rad välgörenhetsinstitutioner runtom i Europa.

Lejas familj, som fortsatte att verka i Sverige, led dock ingen större ekonomisk nöd. Det varuhus sonen Joseph drev utvecklades med tiden till att bli ett ännu större och mer framgångsrikt sådant än det Benjamin drivit.

1902 slogs Joseph Lejas varuhus, nu under ledning av hans dotterson Josef Sachs, ihop med K.M. Lundebergs motsvarighet för att bli dagens NK.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad