Omslagsbild Skarpnäckslägret
Litteraturtips

Skarpnäckslägret : arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck

Under några veckor hösten 2015 och våren 2016 genomfördes, för första gången,  en arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats, det så kallade Skarpnäckslägret i utkanten av nuvarande Flatens naturreservat. Skarpnäckslägret iordningställdes 1959 av Stockholms kommun för svenska romer som saknade fast bostad och det var bebott under c:a fem år.

Den här rapporten inleds med en historik och en redogörelse för målet med utgrävningen. Vidare redovisas det material som hittades på platsen och rapporten avslutas med en utvärdering samt källförteckning, fyndlista och fotografier. 86 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev angående "zigenarlägret" vid Skarpnäcks gård 1960

Brev angående "zigenarlägret" vid Skarpnäcks gård 1960

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

Var ska romerna bo - i läger eller lägenheter?

Var ska romerna bo - i läger eller lägenheter?