Examensbok från Barnmorskeläroanstalten 1905
Examensbok från Barnmorskeläroanstalten 1905
Text

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

1905 tog den samiska aktivisten och feministen Elsa Kristina Laula sin examen på Barnmorskelärostalten i Stockholm. Hon var nu, efter två försök, färdigutbildad barnmorska. I examensboken ser vi att hon har fått betyget godkänd. De andra eleverna i hennes klass hade betygen berömlig eller utmärkt.

Elsa Laula, född 1877, var en känd samisk aktivist och feminist, som kämpade hårt för samers och kvinnors mänskliga rättigheter.

Läs mer om Elsa Laula i ansökan och inskrivning på Barnmorskeläroanstalten som du hittar under ”Mer i Stockholmskällan”.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Elever från barnmorskeutbildningen 1904-1906

Elever från barnmorskeutbildningen 1904-1906

Elsa Laula - samisk rättighetskämpe 1904

Elsa Laula - samisk rättighetskämpe 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula kämpade för samiska rättigheter
Tema

Elsa Laula kämpade för samiska rättigheter

Elsa Laula eller Elsa Laula Renberg var samisk aktivist och kämpade hela sitt liv för samernas medborgerliga rättigheter.

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson

Studenterna vid Barnmorskeläroanstalten läsåret 1909-1910

Studenterna vid Barnmorskeläroanstalten läsåret 1909-1910

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932