Text
Författare: Polissekreteraren. Stockholms stadsarkiv

Ansökan om svenskt medborgarskap - polisens utlåtande 1914

1914 hade den finske frisören Johan Leander ansökt om svenskt medborgarskap hos kungen. För att avgöra om han skulle få medborgarskap eller inte samlades information in bland annat från polisen.

I polisens skrivelse till höger kan du läsa att Leander ansågs ha dålig ekonomi och små möjligheter att försörja sig och sin familj och att han vid flera tillfällen ”uppträdt synbarligen berusad”. Polisen frågade också personer som kände till Leander vad de tyckte om honom, och de visade sig inte ha haft ”något fördelaktigt att förtälja angående hans uppträdande och vandel”.

I det här fallet rekommenderade polisen därför inte att det fanns skäl att godkänna ansökan.

Läs mer om Johan Leander i dokumentet till höger.

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad