Text

Ansökan om svenskt medborgarskap - polisens utlåtande 1914

1914 hade den finske frisören Johan Leander ansökt om svenskt medborgarskap hos kungen. För att avgöra om han skulle få medborgarskap eller inte samlades information in bland annat från polisen.

I polisens skrivelse till höger kan du läsa att Leander ansågs ha dålig ekonomi och små möjligheter att försörja sig och sin familj och att han vid flera tillfällen ”uppträdt synbarligen berusad”. Polisen frågade också personer som kände till Leander vad de tyckte om honom, och de visade sig inte ha haft ”något fördelaktigt att förtälja angående hans uppträdande och vandel”.

I det här fallet rekommenderade polisen därför inte att det fanns skäl att godkänna ansökan.

Läs mer om Johan Leander i dokumentet till höger.

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…

Polisen beordras anställa förhör med "vissa utlänningar"

Polisen beordras anställa förhör med "vissa utlänningar"

Polisens utlåtande om Sara Asarnojs ansökan om medborgarskap

Polisens utlåtande om Sara Asarnojs ansökan om medborgarskap

Poliser och domstolar
Tema

Poliser och domstolar

Stockholm fick poliser 1776. Då bildades Överståthållarämbetet för polisärenden. Genom polisens rapporter och domstolarnas protokoll vår vi veta en hel del om historiens brott och…

Polisrapport angående Anderschan Sejenetdinoffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisrapport angående Anderschan Sejenetdinoffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående Salomon Magaliffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående Salomon Magaliffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående den ryska barberaren Wichmanns ansökan om svenskt medborgarskap

Polisutlåtande angående den ryska barberaren Wichmanns ansökan om svenskt medborgarskap

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914

Polisutlåtande angående ryssen David Zernjoffskys ansökan om svenskt medborgarskap - 1910

Polisutlåtande angående ryssen David Zernjoffskys ansökan om svenskt medborgarskap - 1910

Polisutredning med anledning av att Viktor Julius Stempel, 30, ansökt om svensk medborgarrätt

Polisutredning med anledning av att Viktor Julius Stempel, 30, ansökt om svensk medborgarrätt