Omslagsbild Mitt sa finnen
Litteraturtips

Mitt sa´ finnen om Stockholm : glimtar ur finnarnas historia i Stockholm

Så länge som Stockholm funnits har det också bott finnar här. Den här boken handlar både om tidiga invandrare som Heike Finne på 1400-talet och Rumpare-Malin 200 år senare, och flyktingar och arbetskraftsinvandrare från vår tid. 101 sidor.

Innehåll
Finska församlingen i Stockholm 450 år
Stockholm som finnarnas huvudstad
Migration mellan Finland och Stockholm
Den finska boken och Stockholm
”Det främmande ögat” – finländska iakttagare i Stockholm
Finska inslag i svenskan
Finska församlingen och finnarna i Stockholm

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…